COD: PM5+1

COD: P4+1

     Rîşcani

Bd. Moscova 6, et. 3

 022 496 591 

 060 060 303 

 069 111 227

       Telecentru

Vasile Alecsandri 11 

 022 920  921 

 060 060  302 

 069 111  227